VUOSIKERTOMUS 2014

Hallitus ja muut toimihenkilöt
Puheenjohtajana oli Erkki Pärnänen ja varapuheenjohtajana Tapio Ruohomäki. Hallituksen jäseninä olivat: Keijo Lamminpää, Esko Martin, Ari Tapanainen, Tuomo Jartti, Tapio Luuri, Erkki Rautio ja Allan Arponen. Isännöitsijänä toimi Ari Tapanainen ja rahastonhoitajana Allan Arponen. Tilitoimistona oli Tili-Fakta. Vuosikokouksen valitsemina tilin ja toiminnan tarkastajana toimi Markus Koro HTM ja hänen varamiehenään Alpo Porila HTM.

Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 19.11.2014 Virroilla. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi päätettiin kalastuskorttivarojen jaosta, sekä vuoden 2013 läänikohtaisten viehekorttivarojen jaosta. Kalastusalueen vieheluvat myydään Kalapassin lupajärjestelmän kautta.

Hallitus kokoontui 5 kertaa. Kirjanpitokalastajat kokoontuivat kerran. Virtain kalastusalueella toimivat valvojat kutsuttiin kokoon toukokuussa. Näsijärven alueen ns. kolmen kalastusalueen kokouksia oli 2. Ähtärin,Keuruun ja Kihiniön kalastusalueiden kanssa pidettiin elokuussa yhteispalaveri.

Varsinainen toiminta
Hallitus toteutti ohjesäännön sekä vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman määräämiä tehtäviä.
Virkistyskalastusluvat: Kalapassista tuloutettiin 5765,12 sis. alv 24% (veroton 4649,29 €) laskua edellisvuoteen n. 25%
Näsijärven reitin virkistyskalastusluvista kertyneitä rahoja käytettiin mätirasia istutuksiin ja niiden seurantaan Enonkoski-Wolanderinkoski alueella. Alueella toimitettiin elokuun lopussa 2014 sähkökoekalastus.
Tarjanne veden yhteiskalastusalue hanketta jatkettiin, palavereja asian osalta 2. Asiasta keskustellaan vuoden 2015 keväällä.
Toisveden yhteiskalastusalueen suunnittelua jatkettiin.
Virtain kalastusalueen nettisivujen päivitystä jatkettiin. www.virtainkalastusalue.com.

Osakaskunnille tuloutettiin vuoden 2013 läänikohtaiset viehekorttivarat ja omistajakorvaukset kalastuksenhoitomaksuvaroista.
Kirjanpitokalastusta jatkettiin.
Osallistuttiin Näsijärven reitin yhteispalavereihin (2 krt).
Toteutettiin kalastuksenvalvontaa valtakunnallisena valvontapäivän sekä muina ajankohtina kesän aikana hallituksen toimesta. Kalastusalueen valtuuttamia valvojia oli 6.
Tampereen kalamarkkinoilla oli edustaja Näsijärven kalastusalueiden osastolla.
Kalastusalueen hallitus osallistui valtakunnallisille kalastusaluepäiville.
Osakaskuntien yhteenliittymä kokouksissa olivat mukana puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja isännöitsijä.

Puheenjohtaja ja hallitus antoivat tarvittavia lausuntoja vesien hoidosta alueella.

Hallitus

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 (PDF)

 
     

 

Virtain Kalastusalue Pispalan valtatie 50 as 2, 33270 Tampere

palaute@virtainkalastusalue. com